KOSGEB tarafından desteklenmeyen sektörler

0
390
KOSGEB Desteklenmeyen Sektörler

KOSGEB KREDİ VERİLMEYEN SEKTÖRLER

KOSGEB veri tabanına vergi levhanızdaki NACE koduna istinaden girişimcilik destek programı, yeni iş yeri açanlar için iş yeri kredisi, 50 bin lira hibe ve 100 bin lira faizsiz kredi verilmeyen, KOSGEB tarafından desteklenmeyen, KOSGEB kredi ve hibe verilmeyen sektörler nelerdir, hangi işler kredi alamaz, ayrıntıları ile bu yazımızda.

TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK SEKTÖRÜ
Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri

Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi, Tahılların (pirinç hariç), baklagillerin ve yağlı tohumların yetiştirilmesi, Çeltik (kabuklu pirinç) yetiştirilmesi, Sebze, kavun-karpuz, kök ve yumru sebzelerin yetiştirilmesi, Şeker kamışı yetiştirilmesi, Tütün yetiştirilmesi, Lifli bitkilerin yetiştirilmesi, Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) diğer bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi, Çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi, Üzüm yetiştirilmesi, Tropikal ve subtropikal meyvelerin yetiştirilmesi, Turunçgillerin yetiştirilmesi, Yumuşak çekirdekli meyvelerin ve sert çekirdekli meyvelerin yetiştirilmesi, Diğer ağaç ve çalı meyvelerinin ve sert kabuklu meyvelerin yetiştirilmesi, Yağlı meyvelerin yetiştirilmesi, İçecek üretiminde kullanılan bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi, Baharatlık, aromatik (ıtırlı), uyuşturucu nitelikte ve eczacılıkla ilgili bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi, Diğer çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi, Dikim için bitki yetiştirilmesi, Dikim için bitki yetiştirilmesi, Hayvansal üretim, Sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştiriciliği, Diğer sığır ve manda yetiştiriciliği, At ve at benzeri diğer hayvan yetiştiriciliği, Deve ve devegillerin yetiştiriciliği, Koyun ve keçi yetiştiriciliği, Domuz yetiştiriciliği, Kümes hayvanları yetiştiriciliği, Diğer hayvan yetiştiriciliği, Karma çiftçilik, Karma çiftçilik, Tarımı destekleyici faaliyetler ve hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler, Bitkisel üretimi destekleyici faaliyetler, Hayvan üretimini destekleyici faaliyetler, Hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler, Bitkisel üretim için tohumun işlenmesi, Avcılık, tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri, Avcılık, tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetlerine kosgeb destekleme vermemektedir.
Ormancılık ve tomrukçuluk alanında kredi verilmeyen sektörler

Orman yetiştirme (Silvikültür) ve diğer ormancılık faaliyetleri, Orman yetiştirme (Silvikültür) ve diğer ormancılık faaliyetleri, Tomrukçuluk, Ağaç dışındaki yabani olarak yetişen ürünlerin toplanması ,Yabani olarak yetişen odun dışı ürünlerin toplanması, Ormancılık için destekleyici faaliyetler, Ormancılık için destekleyici faaliyetlerine Kosgeb desteği vermemektedir.
Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği

Balıkçılık, Deniz balıkçılığı, Tatlı su balıkçılığı, Su ürünleri yetiştiriciliği, Deniz ürünleri yetiştiriciliği, Tatlı su ürünleri yetiştiriciliği gibi sektörlere Kosgeb kredi vermemektedir.
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET; MOTORLU KARA TAŞITLARININ VE MOTOSİKLETLERİN ONARIMI

Sadece alkollü içecek toptan ticareti yapanlar ve Tütün ürünlerinin toptan ticaretı yapanlara KOSGEB Hibe kredi veya faizsiz kredi desteği verilmemektedir.
KONAKLAMA VE YİYECEK HİZMETİ FAALİYETLERİ

Kosgeb tarafından bar, taverna, kokteyl salonu, diskotek, birahane, kahve salonu hizmeti verenler firmalara destekleme verilmemektedir.
KOSGEB BİLGİ VE İLETİŞİM ALANINDA DESTEKLENMEYEN SEKTÖRLER

Sadece; sinema filmi, video yapım faaliyetleri yapanlar, Sadece; sinema filmi, video çekim sonrası faaliyetleri yapanlar, Sadece; sinema filmi, video dağıtım faaliyetleri yapanlar, Sinema filmi gösterim faaliyetleri, Ses kaydı ve müzik yayıncılığı faaliyetleri Kosgeb desteği alamaz.
KOSGEB’ İN DESTEK VERMEDİĞİ FİNANS VE SİGORTA FAALİYETLERİ
Sigorta ve emeklilik fonları hariç finansal hizmet faaliyetleri

Parasal aracı kuruluşların faaliyetleri, Merkez bankası faaliyetleri, Diğer parasal aracılık faaliyetleri, Holding şirketlerinin faaliyetleri, Holding şirketlerinin faaliyetleri, Tröstler, fonlar ve diğer mali varlıklar, Tröstler, fonlar ve diğer mali varlıklar, Sigorta ve emeklilik fonları hariç diğer finansal hizmet faaliyetleri, Finansal kiralama, Diğer kredi verme faaliyetleri, Sigorta ve emeklilik fonları hariç başka yerde sınıflandırılmamış diğer finansal hizmet faaliyetlerine Kosgeb kredisi verilmez.
Kosgeb Zorunlu sosyal güvenlik hariç, sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında destek vermediği sektörler

Sigorta, Hayat sigortası, Hayat sigortası dışındaki sigortalar, Reasürans, Emeklilik fonlarına kredi verilmemektedir.
Destekleme Verilmeyen Finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetler

Sigorta ve emeklilik fonları hariç, finansal hizmetler için yardımcı faaliyetler, Finansal piyasaların yönetimi, Menkul kıymetler ve emtia sözleşmeleri simsarlığı, Sigorta ve emeklilik fonları hariç, finansal hizmetler için yardımcı diğer faaliyetler, Sigorta ve emeklilik fonuna yardımcı faaliyetler, Risk ve hasar değerlemesi, Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri, Sigorta ve emeklilik fonuna yardımcı diğer faaliyetler, Fon yönetimi faaliyetlerine kredi verilmemektedir.
Gayrimenkulde Kosgeb kredi verilmeyen sektörler

Kendine ait gayrimenkulün alınıp satılması, Kendine ait veya kiralanan gayrimenkulün kiraya verilmesi veya işletilmesi, Bir ücret veya sözleşme temeline dayalı olan gayrimenkul faaliyetleri, Gayrimenkul acenteleri, Bir ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak gayrimenkulün yönetilmesi faaliyetlerine Kosgeb destekleme vermemektedir.
DESTEKLEME VERİLMEYEN MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

Hukuk ve muhasebe faaliyetleri, Hukuk faaliyetleri,Muhasebe, defter tutma ve denetim faaliyetleri; vergi müşavirliği alınına destekleme verilmemektedir. Ayrıca Veterinerlik hizmetlerine Kosgeb desteklemesi verilmemektedir.
EĞİTİM ALANINDA KOSGEB DESTEĞİ VERİLMEYEN SEKTÖRLER

Okul öncesi eğitim, İlköğretim, Ortaöğretim, Genel ortaöğretim, Teknik ve mesleki orta öğretim, Yükseköğretim hizmetleri, Ortaöğretim sonrası üniversite derecesinde olmayan eğitim, Yükseköğretim, Diğer eğitim, Sporlar ve eğlence eğitimi, Kültürel eğitim, Sürücü kursu faaliyetleri, Başka yerde sınıflandırılmamış diğer eğitim, Eğitimi destekleyici faaliyetler, Eğitimi destekleyici faaliyetlere Kosgeb desteği verilmemektedir.
İNSAN SAĞLIĞI VE SOSYAL HİZMET FAALİYETLERİ KOSGEB DESTEĞİ VERİLMEYEN SEKTÖRLER

Hastane hizmetleri, Tıp ve dişçilik ile ilgili uygulama faaliyetleri, Genel hekimlik uygulama faaliyetleri, Uzman hekimlik ile ilgili uygulama faaliyetleri, Dişçilik ile ilgili uygulama faaliyetleri, İnsan sağlığı ile ilgili diğer hizmetlere destekleme verilmemektedir.
Yatılı bakım faaliyetleri Destekleme verilmeyen sektörler

Hemşireli yatılı bakım faaliyetleri, Zihinsel engellilere, ruh hastalarına ve madde bağımlılarına yönelik yatılı bakım faaliyetleri, Yaşlılar ve bedensel engellilere yönelik yatılı bakım faaliyetleri, Diğer yatılı bakım faaliyetlerine destekleme verilmemektedir.
Barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler

Yaşlılar ve bedensel engelliler için barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler, Barınacak yer sağlanmaksızın verilen diğer sosyal hizmetler, Çocuk bakım (kreş, vb.) faaliyetleri, Başka yerde sınıflandırılmamış barınacak yer sağlanmaksızın verilen diğer sosyal yardım hizmetlerine kosgeb desteği verilmemektedir.
KÜLTÜR, SANAT, EĞLENCE, DİNLENCE VE SPOR ALANINDA DESTEKLEME VERİLMEYEN SEKTÖRLER
Yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri alanı;

Yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri, Gösteri sanatları, Gösteri sanatlarını destekleyici faaliyetler, Sanatsal yaratıcılık faaliyetleri, Sanat tesislerinin işletilmesi alanlarına destekleme verilmemektedir. Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri alanın tümüne Kosgeb kredisi verilmez.
Spor faaliyetleri alanında destekleme verilmeyen sektörler;

Eğlence ve dinlence faaliyetleri, Spor faaliyetleri, Spor tesislerinin işletilmesi, Spor klüplerinin faaliyetleri, Form tutma salonları ile vücut geliştirme salonları, Diğer spor faaliyetleri, Eğlence ve dinlence faaliyetleri, Eğlence parkları ve lunaparkların faaliyetleri Diğer eğlence ve dinlence faaliyetlerine KOSGEB desteği verilmez.
KOSGEB KREDİSİ VERİLMEYEN DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ

Üye olunan kuruluşların faaliyetleri; Hamam, sauna, solaryum salonu, masaj salonu ve benzeri yerlerin faaliyetlerine destekleme verilmez.
HANE HALKLARI TARAFINDAN KENDİ KULLANIMLARINA YÖNELİK OLARAK AYRIM YAPILMAMIŞ MAL VE ÜRETİM FAALİYETLERİ

Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının faaliyetlerine, Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mal ve hizmetler alanında ise Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mallar ve hizmetler Kosgeb kredi verilmeyen sektörler arasındadır. Bu sektöre kosgeb kredi desteği sağlanmamaktadır.

PAYLAŞ
Önceki YazıKOSGEB tarafından desteklenen sektörler
Sonraki YazıCoğrafi İşaret Nedir?
Editör
girişimcisensin.com, hemen hemen her sektörden her girişimcinin bilmeye ihtiyaç duyduğu gelişmeleri, Ulusal ve Uluslararası etkinlikleri / yarışmaları, sektörü ile ilgili ihtiyaç duyduğu destek, hibe ve teşvikleri, sektörel trendleri ve durum analizlerini, uygulanabilecek yeni iş fikirlerini, ilham alınabilecek başarı ve başarısızlık hikâyelerini toplumumuz için faydalı olabilecek sosyal girişimcilik projelerini takipçilerine sunuyor. Kosgeb, iş planı, işgem, iş geliştirme merkezi, kredi, hibe, haber, girişimci, girişimcilik, proje, yatırım, eğitim, sosyal sorumluluk, yeni projeler, iş fikirleri, ab hibeleri, avrupa birliği destekleri, kosgep, sosyal girişimcilik, yeni iş fikirleri etiketleri ile ilgili haberleri sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz.

CEVAP VER